Kernenergie is belangrijk voor ons als bedrijf en voor de samenleving. Een kerncentrale produceert geen broeikasgassen en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) en beperkt beschikbare duurzame bronnen (zon, wind en water). Uranium is er volop en er is maar weinig nodig om veel energie te maken. Onze splijtstof wordt bovendien voor 95 procent gerecycled en voor de 5 procent radioactief afval zijn veilige voorzieningen.

Onze kerncentrale

Een kerncentrale zet warmte uit het splijtingsproces om in elektriciteit. Onze kerncentrale heeft een netto vermogen van 485 MW. Dat is genoeg stroom voor een flinke stad, inclusief trams, treinen en een flinke luchthaven. Onze kerncentrale is sinds 1973 in bedrijf en wordt iedere tien jaar aangepast aan de laatste stand van de techniek techniek. De veiligheid van kerncentrale Borssele wordt dus voortdurend verbeterd en blijft hierdoor veilig in bedrijf tot 2034.Tenslotte is er allerlei interne en externe controle op de veiligheid. De Nederlandse overheid houdt dagelijks toezicht. De IAEA doet inspecties en in 2011 heeft de Europese Commissie na de stress test bevestigd dat de centrale veiliger is dan wettelijk wordt geëist. Een onafhankelijke commissie controleert dat de centrale in de top 25 procent veiligste kerncentrales blijft.

Hoe werkt de kerncentrale
Veiligheid

De kerncentrale Borssele is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Na veertig jaar voortdurend verbeteren, behoort de kerncentrale nog altijd tot de 25 procent veiligste kerncentrales in de westerse wereld. Het ontwerp, de veiligheidscultuur, de onderzoeken en het toezicht bepalen samen de veiligheid van onze centrale.

Veiligheid
Radioactiviteit

Bij EPZ gaan we zeer zorgvuldig om met onze radioactieve materialen. Veiligheid en gezondheid staan bij ons centraal. Die van onze eigen medewerkers, maar ook die van onze omgeving. Radioactiviteit is het natuurlijke proces waarbij atomen spontaan splitsen in kleinere atomen. Daarbij zenden ze radioactieve straling uit.

Radioactiviteit