Radioactiviteit is het natuurlijk fenomeen waarbij atomen spontaan splitsen in kleinere atomen. Daarbij zenden ze radioactieve straling uit. Straling is overal. Van de grond waarop je loopt tot producten die je dagelijks gebruikt. Radioactiviteit kan de gezondheid schaden. Daarom gaat EPZ zeer zorgvuldig om met radioactieve stoffen. EPZ hanteert  strengere normen dan de wet voorschrijft. Medewerkers zijn voorzien van dosimeters die voortdurend de opgelopen dosis registreren en mogelijke stralingsbronnen worden zorgvuldig afgeschermd.

Hoe ontstaat radioactiviteit?

Radioactiviteit is het natuurlijke proces waarbij atomen spontaan splitsen in kleinere atomen. Daarbij zenden ze radioactieve straling uit.

Hoe ontstaat radioactiviteit?
Soorten straling

Er zijn drie verschillende soorten radioactieve straling: alfa-, bèta- en gammastraling. Alle drie kunnen ze schadelijk zijn bij lange of regelmatige blootstelling of hoge doses.

Soorten straling
Radioactiviteit en gezondheid

Veiligheid en gezondheid staan bij ons centraal. Die van onze eigen medewerkers, maar ook die van onze omgeving.

Radioactiviteit en gezondheid