De kerncentrale Borssele is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Door veertig jaar voortdurend verbeteren, behoort de kerncentrale nog altijd tot de 25 procent veiligste kerncentrales in de westerse wereld. In deze rubriek leggen we uit hoe de veiligheid van de kerncentrale Borssele wordt gewaarborgd.

Veiligheidsystemen kerncentrale

De kerncentrale Borssele is gebouwd volgens een veilig ontwerp uit begin jaren zestig: robuust en eenvoudig. De kerncentrale was al veilig toen zij in 1973 in bedrijf ging, sindsdien is zij duizend keer veiliger gemaakt.

Veiligheidssystemen kerncentrale
Veiligheidscultuur

De veiligheid van een kerncentrale wordt mede bepaald door de veiligheidscultuur in de organisatie. De manier waarop mensen zich (veilig) gedragen is van invloed op het minimaliseren van veiligheidsrisico’s. Binnen en buiten de organisatie zijn er waarborgen die veilig werken mogelijk maken, stimuleren en aansporen tot een proces van continu verbeteren.

Veiligheidscultuur
Toezicht

De kerncentrale Borssele heeft een kernenergiewetvergunning. In deze vergunning staan de voorwaarden waarbinnen de kerncentrale mag worden bedreven. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op internationale IAEA-regels. Er is streng toezicht of de kerncentrale Borssele deze regels naleeft.

Toezicht
Onderzoek naar de veiligheid

Bij de kerncentrale Borssele zijn en worden veel veiligheidsonderzoeken uitgevoerd. In deze rubriek zijn de externe veiligheidsonderzoeken op chronologische volgorde weergegeven.

Onderzoeken naar de veiligheid
Resultaten veiligheidsonderzoek

Onze veiligheidsonderzoeken aan de kerncentrale rapporteren we aan de overheid.  De resultaten van deze onderzoeken worden gerapporteerd aan het management van EPZ dat vervolgens actie onderneemt. De follow-up wordt gecontroleerd met vervolgonderzoeken.

Resultaten veiligheidsonderzoek