De veiligheid van een kerncentrale wordt mede bepaald door de veiligheidscultuur in de organisatie. De manier waarop mensen zich (veilig) gedragen is van invloed op het minimaliseren van veiligheidsrisico’s. Binnen en buiten de organisatie zijn er waarborgen die veilig werken mogelijk maken, stimuleren en aansporen tot een proces van continu verbeteren.

Binnen de organisatie zijn medewerkers gewend om elkaar aan te spreken op veilig werken. De veiligheidsprincipes in de kerncentrale zijn gebaseerd op de IAEA Safety Standards. Alles is daarbij ondergeschikt gemaakt aan de bescherming van mens en milieu tegen de risico’s van een radioactive emissie. Dit geldt voor de installaties, gebruik van materialen en de processen.

Veiligheid is bij de kerncentrale Borssele gesystematiseerd:

  • Er wordt gewerkt op basis van internationale normen;
  • Deze regels zijn in procedures uitgewerkt en vastgelegd;
  • Er wordt praktisch getraind op gedrag en het juist hanteren van de regels;
  • Er wordt bij (internationale) collega’s gekeken naar best practices, kennis wordt uitgewisseld;
  • Er is op de werkvloer toezicht (zowel intern als extern) op de naleving en de prestaties. Regelmatig komen wettelijke toezichthouders en internationale auditteams naar onze kerncentrale;
  • Deze inspecties zijn niet vrijblijvend. De regels en werkwijzen worden verbeterd als inzichten veranderen of tekortkomingen worden gesignaleerd.

Verder is ook de ‘zachte’ kant van de veiligheidscultuur zoveel mogelijk tastbaar gemaakt door ‘Management Expectations’ vast te leggen. We maken toegankelijk (en begrijpelijk) wat we van onze medewerkers verwachten. Elke medewerker is aanspreekbaar op zijn of haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de nucleaire veiligheid. Er wordt hierop geschoold en gecoacht, individueel of in teamverband.