De kerncentrale Borssele is gebouwd volgens een veilig ontwerp uit begin jaren zestig: robuust en eenvoudig. De kerncentrale was al veilig toen zij in 1973 in bedrijf ging, sindsdien is zij duizend keer veiliger gemaakt. De Duitse techniek en de kwaliteit van de toegepaste materialen hebben de veiligheid van dit basisontwerp verder verhoogd. Iedere tien jaar kijken we naar wat de stand van techniek aan veiligheidsverbeteringen mogelijk maakt. Zo is in 1983, 1993 en 2003 de veiligheid geëvalueerd en zijn er verbeteringen doorgevoerd. De modificaties uit 1986, 1997 en 2006 zorgden voor grotere, achteraf ingebrachte, ontwerpveiligheid.

Koelsystemen

Of een kerncentrale nu in bedrijf is of stilligt voor onderhoud: de splijtstof in een drukwaterreactor moet altijd onder water staan. Dat is nodig om de (rest-)warmte die de splijtstof door radioactief verval zelf produceert af te voeren en om de radioactieve straling af te schermen. Zolang de kern is bedekt met water, is er sprake van een beheersbare situatie.

Koelsystemen van de kerncentrale Borssele
Noodstroom

De kerncentrale produceert elektriciteit en gebruikt tegelijkertijd ook zelf elektriciteit voor het bedienen van de installatie. Om zeker te stellen dat de kern te allen tijde met water bedekt blijft en de vervalwarmte wordt afgevoerd, zijn pompen nodig. Die worden aangedreven met elektriciteit. Daarom zijn tal van (onafhankelijke) noodstroomvoorzieningen aangelegd.

Onze noodstroomvoorzieningen
Veiligheidsbarrières

Nucleaire veiligheid draait om het voorkomen van het vrijkomen van voor mens en milieu schadelijke nucleaire lozingen en straling.

De kerncentrale heeft vijf veiligheidsbarriéres die beschermen tegen onheil van buiten. Het is onmogelijk om van buitenaf in één gecoördineerde actie alle vijf de barrières te doorbreken om zo een nucleaire lozing te veroorzaken. Andersom zorgt het ontwerp ervoor dat onder alle procesomstandigheden radioactiviteit binnen de veiligheidsbarrières blijft.

De veiligheidsbarrières van de kerncentrale
Voorkomen nucleaire lozingen

De kerncentrale Borssele heeft verschillende systemen die nucleaire lozingen voorkomen.

Voorkomen nucleaire lozingen