Eind 2015 is de kolencentrale van EPZ uit bedrijf genomen. Hoe de kolencentrale werkte, ontdek je op deze pagina. 

Het proces

In de vuurhaard in de ketel worden vermalen kolen verbrand. Met de biomassa installatie worden biobrandstoffen  toegevoegd. Met de hitte wordt water dat door pijpen in de ketel wordt gepompt, omgezet in stoom. De stoom drijft onder hoge druk de turbine aan. Hieraan zit de generator. De stroom die de generator opwekt, wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Door de condensor wordt de stoom gekoeld tot het weer water is. Door de condensor wordt koud oppervlaktewater uit de Westerschelde gepompt. Het afgekoelde water wordt opnieuw door de ketel geleid. Verder kent het proces nog tal van milieuinstallaties. De rookgassen passeren eerst de katalysator (DeNOx). Daarna worden de bouwgrondstoffen vliegas en stof afgevangen en passeert de rook een  rookgasontzwavelingsinstallatie. Hier wordt zwavel uit de rookgassen gehaald en omgezet in gips dat wordt gebruikt in de bouw. Pas dan gaan de gereinigde rookgassen de schoorsteen uit.