Eind 2015 is de kolencentrale van EPZ uit bedrijf genomen. Dit besluit is al in 2011 door de aandeelhouders van EPZ genomen, waardoor ons bedrijf enkele jaren de tijd heeft gehad zich hierop voor te bereiden. Op dinsdag 24 november 2015, omstreeks 14.00 uur, is het vuur in de ketel gedoofd. De kolencentrale Borssele werd in 1987 in bedrijf gesteld en had een vermogen van 406 MW.

Sinds 2000 werd er in de centrale biomassa meegestookt. Dit was genoeg om ca. 100.000 huishoudens van duurzame stroom te voorzien.

Hoe werkt de kolencentrale pagina.

Prestaties 1987 - 2015
Capaciteit
406 MW
Aantal draaiuren
221.258 uur
Aantal keren opgestart
812
Bereikte productie
65.431.310 MWh
Totaal kolenverbruik
12.056.376 ton
Totaal biomassaverbruik
1.275.464 ton
Gemiddeld uitvalpercentage
19,75 % (7% gepland en 12,75% ongepland)
Slechtste productiejaar
2006 met 49% uitval
Beste productiejaar
2009 met 5,3% uitval

 

Begeleiding medewerkers

Sinds eind 2011 is het Strategisch Personeelsbeleid ingezet om een oplossing te bieden voor de ongeveer 150 arbeidsplaatsen (van de ca. 550 bij EPZ) die zouden komen te vervallen. Vanaf 2012 tot einde bedrijfsvoering kolencentrale  zijn circa 40 medewerkers met pensioen gegaan of hebben een overstap gemaakt naar een andere werkgever. In dezelfde periode hebben meer dan 50 mensen binnen EPZ een andere functie gevonden en (direct of op een later moment) de overstap gemaakt.
In december 2015 kregen 50 mensen de status “boventallig”.  Van die ca. 50 is de verwachting dat er rond de 25 mensen met een ouderenregeling ons bedrijf verlaten. De overige medewerkers worden door EPZ van werk naar werk begeleid. Afhankelijk van het aantal dienstjaren duurt de begeleiding tussen de 6 maanden en maximaal een jaar. Begeleiding is niet verplicht: medewerkers kunnen ook voor een vrijwillige vertrekregeling kiezen.

Amoveren

De kolencentrale zal worden ontmanteld. Nu al is duidelijk dat de kolencentrale niet in zijn geheel zal worden verkocht omdat de aandeelhouders niet willen dat in een ander land onder mogelijk slechtere condities de eenheid opnieuw gaat produceren. Ook is duidelijk dat de gezichtsbepalende schoorsteen niet zal worden opgeblazen, maar dat er voor een minder spectaculaire manier van slopen wordt gekozen. Hoe lang het proces van amoveren gaat duren, staat nog niet vast. Er wordt gewerkt aan een plan dat voorziet in een veilige, milieuvriendelijke en economisch voordelige sloop van de centrale. In 2016 wordt de centrale zogezegd ‘sloop klaar’ gemaakt, dit betekent volgens afspraken en zowel proces- als elektrisch vrijgeschakeld. Wanneer de sloop begint, is afhankelijk van een aantal factoren en zal op een later tijdstip bepaald worden. Als er expertise nodig is die EPZ niet zelf in huis heeft, dan wordt dat ingekocht. Ook zullen in 2016 de benodigde vergunningen hiervoor worden aangevraagd. 

Hoe werkte de kolencentrale?

In de vuurhaard in de ketel worden vermalen kolen verbrand. Met de biomassa-installatie worden biobrandstoffen toegevoegd.

Hoe werkt de kolencentrale?