Bij EPZ exploiteren we zeven windturbines die samen 55.000 MegaWattuur (MWh) groene energie per jaar leveren. Genoeg om zo’n twintigduizend huishoudens per jaar van stroom te voorzien. Met windenergie voorkomen we elk jaar 25.000 ton CO2 uitstoot.

Windenergie 24 MW

Onze kleinste windturbine heeft een vermogen van 0,75 MW, de grootste hebben een vermogen van 6,15 MW.

Windenergie is duurzame energie: zij raakt nooit op en is van zichzelf schoon. Bij het maken van elektriciteit uit windenergie ontstaan geen broeikasgassen zoals CO2 of restproducten.