EPZ is de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland. Naast de enige kerncentrale van Nederland exploiteren wij een windpark. Veiligheid staat voorop bij al onze handelingen, besluiten en overwegingen. Het voortdurend verbeteren van prestaties en installaties is verankerd in het werk van al onze medewerkers. EPZ heeft bijna 500 medewerkers.

Missie

EPZ produceert elektriciteit. Nucleaire en industriële veiligheid zijn onze belangrijkste prioriteiten en dat is zichtbaar in alles wat we doen. De bedrijfsvoering is optimaal afgestemd op de behoefte van onze klanten en is maatschappelijk verantwoord.  Onze medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste succesfactor.

Visie

EPZ is voor haar klanten een aantrekkelijke leverancier. Onze centrales worden maximaal ingezet tot aan het einde van de geplande bedrijfstijd.

Onze kernwaarden

Iedere organisatie wordt gedragen en gekenmerkt door een bepaalde cultuur. Die is belangrijk voor de manier waarop de strategie wordt gerealiseerd en zegt dus iets over ‘het hoe’ van de strategie. Organisatiebreed is bij EPZ geïnventariseerd welke kernwaarden het belangrijkste zijn, welke normen en waarden gelden binnen ons bedrijf. Deze zijn vormgegeven in onze kernwaardenpiramide.

De kernwaarden worden concreet gemaakt en levend gehouden door  extra aandacht te geven aan:

 • Informeren en terugkoppelen
 • Teambuilding
 • Nakomen van afspraken
 • Aanspreken op ongewenst gedrag
 • Leiderschap ontwikkelen en verbeteren
Ons kompas

De strategie is concreet en hanteerbaar gemaakt in doelen, weergegeven in ons ‘kompas’. De veiligheid van onze installaties is cruciaal: onze bedrijfsvoering moet gezond zijn. We zullen ons verantwoorden over wat we doen en nemen de juiste beslissingen voor ons bedrijf en de aandeelhouders. De windstreken op het EPZ-kompas bepalen onze koers.

Onze koers
 • Veilige bedrijfsvoering
  (Nucleaire) veiligheid heeft altijd voorrang (overriding priority) en is zichtbaar in al onze werkzaamheden. Specifiek voor de kerncentrale geldt dat zij blijft behoren tot de 25 procent veiligste kerncentrales van de EU, VS en Canada.
 • Maximale beschikbaarheid en bedrijfszekerheid
  Maximale bedrijfszekerheid en beschikbaarheid realiseren wij door optimalisatie van onderhoud, configuratiebeheer en werkprocessen en door het op peil houden van vakbekwaamheid van onze medewerkers. Samen met onze klanten bepalen wij de juiste balans tussen een laag kostprijsniveau en maximale beschikbaarheid en bedrijfszekerheid.
 • Concurrerend kostprijsniveau
  De kostprijs van onze elektriciteit is concurrerend door een sterke focus op verbetering van de efficiency van werkprocessen, beheersing van kosten en optimalisatie van financiële stromen. 
 • Gemotiveerde medewerkers
  Mensen zijn het hart van ons bedrijf. Kennis en kunde worden gewaardeerd en voortdurend ontwikkeld. Er is aandacht voor de motivatie van medewerkers. Dit leidt tot zowel tevreden medewerkers, als betere resultaten voor EPZ. Onze kernwaarden zijn daarbij een belangrijke richtinggever.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
  We voldoen aan vigerende wet- en regelgeving, statuten, overeenkomsten en convenanten.
 • Maatschappelijk verantwoord
  Bij bedrijfsbeslissingen is aantoonbaar aandacht voor het welzijn van onze medewerkers, het minimaliseren van de milieubelasting en effecten op de samenleving. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet verplicht.
 • Continuïteit
  Wij zorgen voor continuïteit van de bedrijfsvoering door het maximaliseren van de bedrijfseconomische levensduur van de bestaande eenheden door een goede operationele en financiële performance.
 • DELTA en Energy Resources Holding B.V.De aandeelhouders zijn onze afnemers. Zij verwachten dat wij bedrijfszeker en beschikbaar zijn tegen lage kosten. Veilig en verantwoord produceren en met aandacht voor de waarde van de installatie op onze locatie. DELTA Energy B.V. heeft 70% van onze aandelen en Energy Resources Holding B.V. 30%.
DELTAERH/RWE