Nieuws & feiten

Jaarverslag 2019 nu online!

07 juli 2020 - 10:30

Het publieksjaarverslag van EPZ staat online.  De kerncentrale was vorig jaar 92% van de tijd beschikbaar. In totaal is 3.701 GWh elektriciteit aan de markt geleverd, dat is meer dan het jaar ervoor.

Kerncentrale weer in bedrijf na onderhoudsstop 2020

18 juni 2020 - 8:15

De kerncentrale Borssele levert weer stroom. De centrale werd op 29 mei uit bedrijf genomen voor de onderhoudsstop en splijtstofwissel van 2020. Naast het wisselen van de splijtstofelementen (de brandstof) zijn zo’n 700 onderhoudsactiviteiten uitgevoerd.

Kerncentrale uit bedrijf voor jaarlijks onderhoud

14 april 2020 - 17:00

Vrijdag 29 mei a.s. gaat de kerncentrale Borssele uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. In verband met het risico op besmetting met het coronavirus worden speciale maatregelen getroffen en wordt het aantal mensen op het terrein zoveel mogelijk beperkt. Daarom worden werkzaamheden die niet noodzakelijk in 2020 uitgevoerd dienen te worden, uitgesteld tot de volgende onderhoudsstop.

Kerncentrale kort uit bedrijf

07 februari 2020 - 10:00

Woensdagavond is een kleine lekkage geconstateerd in de stoomvoorziening naar de stoomturbine in het conventionele deel van de centrale. Voor het herstellen van deze lekkage, is een korte bedrijfsonderbreking gepland komend weekend. Na afschakeling van het net en stoppen van de turbine wordt de reparatie uitgevoerd.

Nieuwe scholierenwebsite kernenergie online

17 januari 2020 - 16:00

Donderdag 16 januari lanceerde EPZ haar nieuwe website voor scholieren. Op www.werkstukoverkernenergie.nl vinden scholieren toegankelijke informatie over kernenergie en kerncentrale Borssele. Basisscholieren en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs kunnen zonder begeleiding de website gebruiken voor hun spreekbeurt of werkstuk.

Kerncentrale Borssele weer in bedrijf

05 augustus 2019 - 15:30
De kerncentrale in Borssele is sinds zaterdag 3 augustus weer in bedrijf. De centrale ging 28 juli jl. automatisch uit bedrijf nadat een bedrijfstransformator een storing gaf. De transformator is daarop nagekeken en gerepareerd. 
 
De storing betrof een niet-nucleaire storing, de beveiligingssystemen van de kerncentrale hoefden niet in te grijpen. De toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is geïnformeerd en heeft de herstelwerkzaamheden en opstart van de reactor van dichtbij gevolgd.
 

Voortgang reparatie transformatorstoring

31 juli 2019 - 20:15

De bedrijfstransformator van de kerncentrale Borssele die afgelopen zondag een storing gaf waardoor de elektriciteitsvoorziening werd gestaakt, is nagekeken en gerepareerd. Er is een aantal onderdelen vervangen.

 

Pagina's