Komende twee jaar voert EPZ tijdens de onderhoudsstops van 2016 en 2017 vele honderden reguliere onderhoudsklussen en enkele tientallen veiligheidsverbeteringen uit. De veiligheidsverbeteringen komen voort uit de wettelijke tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie en uit de Europese ‘stresstest’ voor kerncentrales die na het ongeluk in Fukushima (2011) is gehouden (Complementary Safety margins Assessment, CSA).

Een aantal van de voorgenomen veiligheidsverbeteringen heeft te maken met het ontwerp van de kerncentrale. De specificaties daarvan liggen vast in het Veiligheidsrapport, onderdeel van de Kernenergiewetvergunning. Om de voorgenomen veiligheidsverbeteringen te mogen doorvoeren, is daarom een vergunningwijziging noodzakelijk.

Achtergrond veiligheidsverbeterende maatregelen

Iedere tien jaar wordt de kerncentrale volledig doorgelicht aan de hand van de recentste regelgeving, de (best) beschikbare techniek en organisatie-inzichten op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Dit wordt de tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie genoemd.

In opdracht van de EU werd in 2011 de CSA uitgevoerd, daarbij is aangetoond dat de kerncentrale op alle onderzochte gebieden, zoals overstromings- en aardbevingsbestendigheid door ruime marges zeer veilig is. Er zijn daarbij ook maatregelen benoemd die de marges van de kerncentrale nog verder vergroten.

De bevindingen uit de tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie en de CSA zijn vertaald in mogelijke verbeteringen die vervolgens zijn getoetst op hun relevantie en uitvoerbaarheid. Deze toetsing en de voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd door de toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

De vastgestelde veiligheidsverbeteringen worden grotendeels in de onderhoudsstops van 2016 en 2017 doorgevoerd.

Reviseren vergunning

Voor het doorvoeren van enkele van de veiligheidsverbeteringen is het wijzigen van de Kernenergiewetvergunning noodzakelijk. Samen met de overheid is er voor gekozen om van dit moment gebruik te maken om de gehele Kernenergiewetvergunning te reviseren. Het is de eerste keer dat de gehele kernenergiewetvergunning formeel gereviseerd wordt, voorheen voorzag de Kernenergiewet niet in deze mogelijkheid en werden wijzigingen en uitbreidingen toegevoegd aan de lopende vergunning. EPZ heeft in december 2015  de revisievergunning aangevraagd. De ANVS heeft hierop de beschikking afgegeven waarvan het ontwerp van 7 april 2016 tot en met 18 mei 2016 ter inzage ligt.