Een team van twintig internationale experts van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) en kerncentrales onderzoekt de komende drie weken de veiligheid van de kerncentrale Borssele. Tijdens deze ‘Operational Safety Review (OSART)’ die wordt uitgevoerd op verzoek van toezichthouder KernFysische Dienst, onderzoeken de experts alle functies en bedrijfsprocessen die invloed hebben op de operationele veiligheid en de veiligheidscultuur van de kerncentrale.

Het onderzoek

De experts richten zich op goede en verbeterpunten op het gebied van operationele veiligheid, ondersteunende bedrijfsprocessen zoals het opleidingsbeleid en de veiligheidscultuur van de kerncentrale Borssele. Zij toetsen hun conclusies tegen internationaal geaccepteerde criteria (IAEA Safety Standards) én goede werkwijzen die men inbrengt vanuit eigen ervaring. De IAEA voert OSART missies uit over de hele wereld. 

De resultaten

Het regelmatig toetsen van de centrale past binnen het EPZ beleid van voortdurend verbeteren. EPZ gebruikt de resultaten van dit onderzoek om haar centrale op een hoog veiligheidsniveau te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. Hiervoor investeert EPZ voortdurend in techniek, organisatie en cultuur. De IAEA rapporteert de conclusies enige maanden na afloop van de missie aan de Nederlandse overheid en EPZ.

Meer informatie

EPZ laat haar kerncentrale regelmatig onderzoeken. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief, zoals bij een WANO Peer Review, als op initiatief van de toezichthouder.

Hier leggen we verder uit hoe de veiligheid van de kerncentrale wordt gewaarborgd.