Donderdagavond is de kerncentrale veilig uit bedrijf gegaan vanwege een kleine lekkage bij de condensafvoer van de stoom naar de turbine. 

De turbine is onderdeel van de conventionele installatie van de centrale. De las wordt vandaag hersteld. 

Toezichthouder ANVS is op de hoogte gesteld.