De kerncentrale Borssele is uit bedrijf genomen vanwege schade aan de generatorkoelers. Reparatie duurt naar verwachting meerdere weken. De storing heeft geen relatie met de nucleaire veiligheid. De generator is het onderdeel dat elektriciteit voor het openbare net produceert.

Uit inspectie bleek dat bij de generatorkoelers koelribben zijn afgebroken. EPZ onderzoekt of de koelers gerepareerd kunnen worden. Als dat niet het geval is, worden ze vervangen. Omdat delen van de afgebroken koelribben in de generator zijn terecht gekomen, moet deze worden gedemonteerd, geïnspecteerd en gereinigd. Dit is een arbeidsintensief karwei dat minimaal drie weken duurt.

De generator is geen nucleair onderdeel van de kerncentrale. Deze machine is ondergebracht in een conventioneel gedeelte buiten het reactorgebouw. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de schade aan de koeler is en hoe lang het precies duurt voordat de kerncentrale weer stroom kan leveren.