EPZ heeft gisteren haar kolencentrale definitief uit bedrijf genomen. De laatste bunkering van kolen heeft maandag plaatsgevonden en dinsdagmiddag omstreeks 14.00 uur is het vuur definitief in de ketel gedoofd. 

De kolencentrale zou uiterlijk op 31 december 2015 haar productie staken. EPZ-directeur Carlo Wolters: “De kolencentrale is de afgelopen maanden getroffen door een aantal ernstige incidenten die een zware wissel hebben getrokken op onze medewerkers. Om die reden vinden wij het onverstandig om door te gaan met de productie tot eind van het jaar. We hadden allen een  andere voorstelling van dit moment. Echter, alles in ogenschouw nemend, is dit het beste besluit.”

De komende maanden worden de werkzaamheden gericht op het voorbereiden van de ontmanteling.

Het grootste deel van de medewerkers heeft een andere baan gevonden binnen of buiten EPZ of verlaat met een regeling het bedrijf. Circa 25 mensen worden begeleid naar ander werk.