De kerncentrale Borssele is weer in bedrijf. Vorige week leverde de kerncentrale al elektriciteit aan het landelijk net, dit was echter nog geen reguliere bedrijfsvoering maar een testperiode. 

Eind april werd de centrale uit bedrijf genomen voor de jaarlijkse Splijtstofwisselperiode en onderhoudsstop. Het was een grote en complexe stop die in het teken stond van de grotere projecten die ons lange-termijn-perspectief mogelijk maken. Bijzonder waren de veiligheidsverhogende maatregelen die zijn doorgevoerd om de centrale nog veiliger te maken. Zo blijven we behoren tot de 25% veiligste kerncentrales van de westerse wereld. Deze splijtstofwisselperiode was een tienjaarlijkse onderhoudsstop, de centrale was daarom langer uit bedrijf dan gebruikelijk.

De laatste week van de stop werd gebruikt om een groot aantal tests uit te voeren die alleen uitgevoerd kunnen worden als de centrale productie maakt. Zo werden een aantal veiligheidsverhogende maatregelen die tijdens de afgelopen stop zijn geïmplementeerd getest. Ook de nieuwe reactorregeling onderging die week haar laatste tests, waarbij vermogensvariaties en afschakelingen elkaar afwisselden.

In deze testperiode is een storing opgetreden. Daardoor werd in de secundaire (niet nucleaire) kringloop de watertoevoer naar één van de twee stoomgeneratoren afgesloten. Het plotseling wegvallen van de watertoevoer leidde tot bedrijfsmatige ingrepen van diverse regelingen, zowel in het niet nucleaire als in het nucleaire deel, waarbij de turbine en de reactor volgens ontwerp naar de uitgeschakelde toestand werden gebracht. De nieuwe reactorregeling heeft keurig gedaan waarvoor het is ontworpen en het reactorbeveiligingssysteem hoefde niet in te grijpen.

Het reactorbeveiligingssysteem is ontworpen om ook bij een storing in het systeem zelf de veiligheidsfuncties te kunnen waarborgen. In dit geval werd de watertoevoer gesloten. EPZ heeft de toezichthouder ANVS van de storing op de hoogte gesteld. Na vervanging van het onderdeel en zekerstelling dat alle systemen correct hebben gefunctioneerd is de centrale weer in bedrijf genomen en zijn we verder gegaan met de rest van de testperiode.

De testperiode is nu afgerond en alle resultaten zijn inmiddels beoordeeld. De centrale levert weer de volledige 485 MW CO2 neutrale stroom. Veilig en betrouwbaar.