De kerncentrale Borssele gaat een week eerder dan gepland uit bedrijf voor haar jaarlijkse onderhoudsperiode en splijtstofwissel. De reden is dat tijdens het testen van de accu-sets in één van de noodstroomvoorzieningen bleek dat meerdere accu’s niet aan alle gestelde eisen voldoen. Voorschrift is dat in zo’n situatie de kerncentrale wordt afgeregeld. De toezichthouder is op de hoogte gebracht.

De kerncentrale Borssele is uitgerust met tal van noodstroomvoorzieningen. Deze zijn meervoudig en divers uitgevoerd. Dat houdt in dat er meerdere systemen zijn die op verschillende en onafhankelijke manieren van elkaar de eigen stroomvoorziening van de kerncentrale kunnen overnemen en verzorgen. Eén van deze systemen zijn de genoemde accu-sets. Deze kunnen de kerncentrale enkele uren van stroom voorzien als na een stroomonderbreking ook alle noodstroomgeneratoren falen.

De kerncentrale heeft twaalf van deze accu-sets, elk opgebouwd uit meerdere accu’s. Elke set moet minimaal één uur lang stroom kunnen leveren voor de bediening van de centrale. Voorschrift is dat voor vollast bedrijf alle accu-sets aan alle gestelde eisen moeten voldoen. Uit de uitgevoerde test blijkt dat er in meerdere sets accu’s zijn die sneller verouderen dan werd verwacht. Hoewel de capaciteit van alle sets voldoende is (minimaal 1 uur stroom), voldoen door de versnelde veroudering enkele toch niet aan alle gestelde eisen. EPZ heeft daarom besloten de kerncentrale uit bedrijf te nemen. De planning van de onderhoudsstop wordt hierop aangepast.

Ieder jaar gaat de kerncentrale Borssele in het tweede kwartaal uit bedrijf voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het wisselen van splijtstof. Een splijtstofelement gaat ongeveer vier jaar mee, ieder jaar wordt daarom ongeveer een kwart van de splijtstof vervangen. Vanzelfsprekend worden dit jaar ook de accu-sets die niet meer aan de specificaties voldoen vervangen.

Voor een overzicht van alle noodstroomvoorzieningen van kerncentrale Borssele:
http://epz.nl/kernenergie/veiligheid/ontwerp-kerncentrale/noodstroom