In het tweede weekend van april gaat de kerncentrale uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisseling. Dit jaar worden 24 van de 121 splijtstofelementen in de reactor vervangen. Naast het wisselen van de splijtstofelementen staat een groot aantal andere activiteiten op het programma.

Reactorvatinspectie

Dit jaar is extra tijd ingepland voor de inspectie van het reactorvat. Naast de gebruikelijke inspecties wordt het reactorvat nu ook gecontroleerd op indicaties, “scheurtjes”, zoals die gevonden zijn bij twee reactoren in het Belgische Doel en Tihange. Tijdens de revisieperiode van Doel-3 (juli 2012) werden bij een inspectie van het reactorvat ca. 8000 “scheurtjes” gevonden. Hoewel deskundigen het er over eens zijn dat dit fenomeen in Borssele niet aanwezig is, vindt EPZ het haar verantwoordelijkheid dat met deze inspectie te laten zien.

Het geaccrediteerde, onafhankelijke inspectielaboratorium NRG zal de inspectie in opdracht van EPZ uitvoeren. De inspectiemethode, waarvoor NRG nieuwe apparatuur heeft gemaakt, werd eerst gekwalificeerd door Lloyd’s Register. Deze organisatie, aangewezen door toezichthouder Kernfysische Dienst als nucleaire keuringsinstantie, zal tevens toezicht houden op de inspectie en zal de bevindingen van NRG valideren. De resultaten van de inspectie zullen door de KFD worden beoordeeld.

Vierduizend onderhoudswerkzaamheden

Tijdens de Splijtstofwisselperiode werken er ruim 900 mensen extra op het terrein van de kerncentrale. In totaal worden ca. vierduizend grote en kleine werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om inspecties, preventief en correctief onderhoud, wijzigingen en testen. Het werk start op 12 april en duurt ongeveer vijf weken.

Eén van de bijzondere karweien is het vernieuwen van de generatorrotor. De generator wekt, net als een dynamo, de elektriciteit op die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. De rotor wordt daarbij aangedreven door de turbines. Het stilstaande deel van de generator, de stator, is in 2006 vernieuwd.

Voldoende energie

Na de Splijtstofwisselperiode heeft de centrale weer voldoende energie voor een jaar veilige en CO2-vrije elektriciteitsproductie.

Elektriciteitsproducent EPZ heeft een kerncentrale van 515 MW, een kolen- en biomassacentrale van 427 MW en een windturbinepark van 24 MW. Meer informatie op www.epz.nl.

Het persbericht in PDF-formaat