Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) uit Wenen heeft bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de resultaten van het onderzoek bij kerncentrale Borssele (september 2014) opgeleverd.

Conclusie

EPZ werkt toegewijd aan het voortdurend verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid. Kerncentrale Borssele is veilig, presteert op een aantal gebieden beter dan de standaard en heeft daarnaast mogelijkheden om de veiligheid nog verder te vergroten.

Hoofdconclusies

Het IAEA is de atoomwaakhond van de Verenigde Naties die wereldwijd de veiligheid van kerncentrales in de gaten houdt. Op verzoek van de ANVS, waarin de Kernfysische Dienst is opgegaan, onderzocht het IAEA vorig jaar de kerncentrale Borssele. De resultaten worden door ANVS gerapporteerd aan de minister van Infrastructuur&Milieu.

De kerncentrale Borssele is onderzocht aan de hand van de nieuwste veiligheidsstandaarden van het IAEA. Er werd specifiek gekeken naar de manier waarop de organisatie wordt bestuurd, hoe de bedrijfsvoering plaatsvindt en hoe de veiligheidscultuur functioneert. Daarnaast werd tussen medewerkers van EPZ en de internationale IAEA-deskundigen kennis uitgewisseld over hoe de nucleaire veiligheid op de kerncentrale verder kan worden vergroot.

Uit het onderzoek blijkt dat de centrale op een aantal gebieden een voorbeeld is voor andere kerncentrales in de wereld. Op een aantal andere gebieden krijgt Borssele suggesties en aanbevelingen waarmee de veiligheid verder kan worden vergroot.

Het internationale team van deskundigen rapporteerde de volgende hoofdzaken:

- Op het niveau van goede voorbeelden voor andere kerncentrales scoorde EPZ met risico-management, haar discussieplatform voor jonge medewerkers, de methode waarmee de ontwikkeling van haar kwaliteitsmanagement wordt gemeten, het veelvuldig houden van grote ongevalsoefeningen en het beheer van materieel voor de ongevalsbestrijding.

- Mogelijkheden voor verbetering zijn er vooral op het gebied van organisatieontwikkeling en veiligheidscultuur. EPZ kan winst boeken door meer aandacht te besteden aan leiderschapsontwikkeling, human performance en effectievere samenwerking tussen medewerkers (zowel tussen management en medewerkers als tussen medewerkers onderling). Daarnaast kan een aantal specifieke procedures met name bij onderhoud worden verbeterd. Ook kunnen procesafwijkingen vaker en diepgaander worden uitgezocht en heeft EPZ moeite om het tempo van onder meer het realiseren van post-Fukushima maatregelen vol te houden.

Het IAEA is tevreden over de open en constructieve samenwerking tussen OSART-onderzoekers en medewerkers van de kerncentrale. Verder onderschrijft het IAEA de bereidwilligheid van EPZ om de geconstateerde verbetermogelijkheden door te voeren. De voortgang van dit verbeterproces wordt door het IAEA gecontroleerd in een OSART follow up missie die in 2016 zal plaatsvinden.

Bekijk de hoofdconclusies van het OSART-veiligheidsonderzoek

Rapport en samenvatting

Lees de Nederlandstalige samenvatting (inclusief toelichting van EPZ) en het volledige Engelstalige OSART-rapport

Op 21 april 2015 hebben de minister van Economische Zaken Henk Kamp en EPZ het OSART-rapport ontvangen. Minister Kamp heeft op vrijdag 1 mei een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij onder andere ingaat op het OSART-rapport. De brief is onderdeel van de overdracht aan het Minsterie van Infrastructuur en Milieu. Per 1 mei rapporteert de ANVS, de nucleaire toezichthouder waarin de KFD is opgegaan, aan het Ministerie van I&M.