EPZ gaat de twee vorige maand defect geraakte generatorkoelers vervangen. Omdat de levering van de nieuwe exemplaren enkele weken duurt, wordt de periode van uitbedrijfname benut voor het uitvoeren van enkele onderhoudswerkzaamheden die voor volgend jaar waren gepland.

Op vrijdag 13 september is de kerncentrale uit bedrijf genomen wegens schade aan de generatorkoelers. Uit inspectie bleek dat bij de generatorkoelers koelribben zijn afgebroken waarvan delen in de generator zijn terecht gekomen. Deze wordt nu gereinigd en waar nodig gerepareerd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het stukgaan van deze relatief nieuwe koelers.

De kapotte koelers worden niet gerepareerd, maar vervangen door nieuwe. Deze zijn niet uit voorraad leverbaar en worden nieuw geproduceerd. Door de levertijd van deze onderdelen zal de kerncentrale naar verwachting nog circa twee maanden uit bedrijf zijn. EPZ onderzoekt of het mogelijk is om de levertijd nog te bekorten.

Naast de werkzaamheden aan de generator voert EPZ ook andere onderhoudswerkzaamheden uit die anders tijdens de jaarlijkse splijtstofwissel in 2014 plaats zouden vinden. Op deze manier kan een deel van de verloren productietijd worden ingelopen.

De generator is geen nucleair onderdeel van de kerncentrale. Deze machine is ondergebracht in een conventioneel gedeelte buiten het reactorgebouw. Iedere elektriciteitscentrale, windturbine of getijdencentrale heeft een generator. Deze installatie wekt de elektriciteit op die aan het net wordt geleverd.