Op en rondom het terrein van onze kolencentrale vinden verschillende werkzaamheden plaats. Het kan zijn dat onze omgeving dat merkt. In dit bericht een update. 

Werkzaamheden

Op het vliegasterrein achter de kolencentrale is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een extra 380 KV netaansluiting voor de kerncentrale. Het afvoeren van  grond van de bouwlocatie is inmiddels afgerond en de locatie rond de afgravingen is schoon verklaard.

Tegelijkertijd verdwijnt er een andere netaansluiting. De voorbereiding van de verwijdering van de hoogspanningsmasten van de netaansluiting van de kolencentrale is in volle gang. Er komen geen nieuwe masten voor terug, want de nieuwe aansluiting van de kerncentrale gebeurt via kabels onder de grond.

In een bestaand gebouw op het terrein van de kolencentrale wordt een zogenaamde Werkpraktijksimulator gebouwd. Dit is een nagebouwde werkomgeving voor trainingsdoeleinden voor medewerkers van de kerncentrale. De werkzaamheden  vinden plaats  in het gebouw, de omgeving zal hiervan weinig merken, de voorbereidingen zijn gestart.

Op het windpark wordt medio april de hoofdas van windturbine 5 vervangen. Dat is de windturbine die het dichtst bij de COVRA staat. Hiervoor worden de bladen van de hub gehaald en tijdelijk op de grond gelegd. Vervolgens wordt de defecte hoofdas gewisseld waarna de bladen weer worden teruggeplaatst. De doorlooptijd is circa 2 weken, maar is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

De resterende kolen op het kolenpark zijn na de sluiting van de kolencentrale grotendeels afgevoerd. Als alles volgens plan verloopt zullen de kolen rond 15 april verdwenen zijn.