Het is mogelijk een bezoek te brengen aan onze kerncentrale indien het om een werkbezoek gaat. Andere informatieve of recreatieve bezoeken zijn helaas niet toegestaan. Ook is het momenteel niet meer mogelijk voor basisscholen een bezoek aan ons bedrijf te brengen.

Werk gerelateerd bezoek aan de kerncentrale

Organisaties die een aantoonbare werkrelatie met de kerncentrale Borssele kunnen een aanvraag doen voor een werkbezoek van maximaal 15 personen aan de kerncentrale. Deze aanvragen worden per stuk beoordeeld en wel of niet goedgekeurd. Let op: informatief en recreatief bezoek is niet mogelijk. Om deze reden kunnen wij niet iedere aanvraag goedkeuren. Wij voldoen uiteraard aan de veiligheidseisen die de overheid stelt. Houdt er daarom rekening mee dat als uw aanvraag wordt goedgekeurd wij vooraf persoonsgegevens van de gehele groep vragen.

De werkbezoeken dienen minimaal zes weken voor het daadwerkelijke bezoek ingepland te zijn.

Aanmeldformulier bezoek EPZ