EPZ meldt alle bijzondere gebeurtenissen aan de overheid. Deze INES-meldingen zijn op ingedeeld op 'zwaarte'.

EPZ is verplicht bijzondere gebeurtenissen op de kerncentrale te melden aan de overheid. Bij EPZ wordt melden aangemoedigd, het is onderdeel van de veiligheidscultuur. Meldingen met een radiologische of nucleaire relevantie worden door de overheid voorzien van een indeling volgens de INES-schaal. Wereldwijd melden overheden deze incidenten voorzien van een INES-schaalniveau. In Nederland rapporteert de minister van Infrastructuur en Milieu jaarlijks aan de Tweede Kamer over gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire installaties. De International Nuclear Event Scale (INES) is ingevoerd door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Net als de schaal van Richter geeft de INES de ‘zwaarte’ aan van een nucleair incident. De schaal loopt van 1 tot 7. Elke stap op de schaal van één tot zeven vergroot de ‘zwaarte’ tien keer ten opzichte van het vorige niveau.

 Gebeurtenissen zonder veiligheidsrelevantie vallen buiten de schaal: INES indeling 0. De waarden 1, 2 en 3 worden incidenten genoemd. Daarbij zijn er geen gevolgen voor de werknemers of de omgeving. Bij schaal 4 kunnen er veiligheidsrisico’s optreden binnen de centrale, bijvoorbeeld door het vrijkomen van radioactieve stoffen binnen de gebouwen. Vanaf schaal 5 kan een ongeval gevolgen hebben voor de directe omgeving van de centrale. Schaal 7 is een zeer ernstig ongeval met een hoge uitstoot van radioactieve stoffen naar de omgeving van de kerncentrale. Fukushima en Tsjernobyl zijn ingedeeld in schaal 7.

Door op de onderstaande knop te drukken kunt u de INES meldingen van 2011 bekijken.