De resultaten van het Europees robuustheidsonderzoek zijn terug te lezen in de publieksversie.

 In 2011 is in opdracht van de EU het Europese Robuustheidsonderzoek voor kerncentrales (Complementary Safety margin Assessment, of CSA) uitgevoerd. De kerncentrale heeft op alle onderzochte gebieden extra veiligheidsmarges bovenop de marges in de ontwerpeisen. Tevens zijn mogelijkheden vastgesteld waarmee deze marges nog worden vergroot.

Op 31 oktober 2011 rapporteerde EPZ de resultaten van het onderzoek aan minister Verhagen van het ministerie van EL&I en zijn alle resultaten op onze website gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat de centrale en de organisatie beter zijn voorbereid op denkbare en ondenkbare gebeurtenissen dan wordt geëist. Het nemen van aanvullende maatregelen om de veiligheidsmarge verder te verruimen is in lijn met het gevoerde beleid van voortdurend verbeteren. Al sinds 1973 toetst EPZ de kerncentrale periodiek aan de stand der techniek en voert daarna veiligheidsverbeteringen door. Daardoor blijft de KCB bij de veiligste kerncentrales in de wereld behoren.

De uitkomsten van het Complementary Safety margin Assessment:
1. Kerncentrale Borssele is veilig
2. De centrale voldoet aan de ontwerpeisen
3. Er zijn marges bovenop de ontwerpeisen
4. Er zijn mogelijkheden om nog robuuster te worden

Download de publieksversie met de resultaten van het onderzoek onderaan deze pagina.

Meer over Publieksversie Europees robuustheidsonderzoek