Op woensdag 8 augustus kwam het bericht naar buiten dat Reactor 3 van de kerncentrale Doel langer dan gepland stilligt omdat er tijdens de reguliere splijtstofwissel- en onderhoudsstop aan de reactorwand afwijkingen zijn gevonden die kunnen wijzen op scheurtjes. Omdat de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) betrokken was bij onderdelen van de fabricage van het reactorvat van zowel de kerncentrale Doel als de kerncentrale Borssele is de vraag gesteld of bij de kerncentrale Borssele dezelfde afwijkingen kunnen voorkomen.

Verschillende leveranciers

Destijds is de kerncentrale Borssele geleverd door een andere leverancier dan de kerncentrale Doel. In het geval van de kerncentrale Borssele is dat Siemens KraftwerkUnion. Dit betekent dat het ontwerp en de specificaties van gebruikte materialen verschillen van de kerncentrale Doel.

Verschillende materialen en specificaties

De verschillende leveranciers hebben de fabricage van hun reactorvaten uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. De RDM is bij delen van de fabricage van het reactorvat van zowel de kerncentrale Doel als de kerncentrale Borssele betrokken geweest. Het betreft smeed- en laswerk. Een belangrijk verschil is dat er voor het reactorvat in de kerncentrale Borssele ander staal is gebruikt en het reactorvat dus andere specificaties heeft. Hierdoor verschilt het gedrag van het staal tijdens de bewerkingen en in de gebruiksfase.

Controle reactorvat

Na fabricage is het reactorvat 100% gecontroleerd en is een inspectieprogramma opgesteld voor de bedrijfsperiode. Het inspectieprogramma van het reactorvat is destijds in samenwerking met de deskundige autoriteit, de Dienst Stoomwezen, opgesteld en goedgekeurd door onze toezichthouder de Kern Fysische Dienst (KFD) om alle bekende situaties af te dekken. We gebruiken voor deze controle verschillende ultrasone en visuele inspectietechnieken.

Extra controle onnodig

Ieder signaal uit de nucleaire wereld wordt serieus opgepakt. De situatie in Doel wordt door EPZ en onze toezichthouder, de Kern Fysische Dienst, gevolgd. Gezien de verschillen in de reactorvaten is er op basis van de huidige informatie en de resultaten van onze inspecties voor ons op dit moment geen aanleiding om extra inspecties uit te voeren.

Meer informatie over de situatie in de kerncentrale Doel