N.V. EPZ staat voor N.V. Elektriciteits-produktiemaatschappij Zuid-Nederland. We zijn de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland en zijn gevestigd in Borssele. Naast de enige kerncentrale van Nederland exploiteren we een windpark. Ons opgestelde vermogen is 539 Megawatt. Genoeg voor ruim 1 miljoen huishoudens.

Het bedrijfsprofiel van EPZ

Bij EPZ werken zo’n 500 medewerkers. EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands rechtwaarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. Daarom heeft EPZ geen Raad van Commissarissen. Sinds 1 oktober 2015 is Carlo Wolters algemeen directeur. DELTA Energy B.V. en Energy Resources Holding B.V. houden respectievelijk zeventig en dertig procent van de aandelen. De aandeelhouders kunnen ieder naar rato beschikken over onze productiecapaciteit.

Veilig en zorgvuldig

De productie van elektriciteit is gebonden aan vergunningen en (internationale) regels. Bij EPZ werken we veilig en zorgvuldig en zorgen we ervoor dat onze omgeving zo weinig mogelijk van onze activiteiten merkt.

De veiligheidseisen aan de kerncentrale zijn wettelijk vastgelegd in de bedrijfsvergunning. Daarop is onafhankelijk toezicht door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, ministerie van Infrastructuur en Milieu). EPZ heeft zich verplicht om tot de 25 procent veiligste Westerse watergekoelde kerncentrales te behoren. Dit wordt onafhankelijk gecontroleerd door de Benchmarkcommissie die in 2018 verslag zal uitbrengen.