Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu. 

Onderzoeksrapporten 2019

Er zijn dit jaar nog geen rapportages verschenen.
 
 

Meldingen 2019

31 juli 2019
Automatische start noodstroomdiesels na storing in externe 10kV-net
INES-niveau 0 melding aan de overheid 
 
Op 31 juli trad een onderbreking op in de stroomlevering vanuit het 10kV openbare elektriciteitsnet naar de kerncentrale. Het betrof een storing in het openbare net buiten de kerncentrale. Daarop zijn de noodstroomdiesels automatisch gestart om de stroomvoorziening voor de centrale over te nemen. Dit is volgens ontwerp verlopen. 
 
De kerncentrale was op 31 juli nog uit bedrijf vanwege de reparatie van een storing aan de bedrijfstransformator op 28 juli. De storing van 28 juli was niet-nucleair. De beveiligingssystemen zijn daarbij niet aangesproken. Deze storing was ook niet meldplichtig aan de toezichthouder ANVS. Bij de storing op 31 juli in het externe net werden de noodstroomdiesels gestart om de stroomvoorziening te waarborgen. Dit is wel een ingreep van de beveiligingssystemen van de kerncentrale en dus meldplichtig aan de ANVS. 
 
De gebeurtenis van 31 juli heeft geen effect gehad op de nucleaire veiligheid en is bij de ANVS gemeld. Na enkele uren kwam de stroomvoorziening vanuit het openbare net weer op gang, waarna de noodstroomdiesels konden worden afgezet. De ANVS heeft de gebeurtenis van woensdag 31 juli 2019 ingeschaald op INES = 0, een kleine afwijking. 
De eerdere storing in de eigen transformator op 28 juli 2019 was niet meldingsplichtig, maar is door de ANVS wel gepubliceerd als ‘ongewone gebeurtenis’. 
 
De kerncentrale is toegerust op dergelijke situaties en heeft meerdere eigen noodstroom-mogelijkheden, waarvan er dus één volgens ontwerp is aangesprongen. Meer informatie over de noodstroomvoorzieningen van de kerncentrale vind je hier: blikindebol.nl/ontwerp/#noodstroom.