Bevelvoerder

Als Bevelvoerder draag je bij aan de optimale brandveiligheid van de EPZ installaties terreinen en gebouwen, door het uitvoeren van brandcontrolewerkzaamheden, het bestrijden van calamiteiten en het inrichten en onderhouden van de brandveiligheidsorganisatie. De Bevelvoerder stemt met de Teamleider Brandveiligheid de operationele uitvoering af op het gebied van brandveiligheid en de brandbeveiligingsorganisatie. Tijdens calamiteiten (repressieve werkzaamheden) ressorteert de bevelvoerder onder de Wachtingenieur. 

• Diploma Onderbrandmeester (oude stijl), modules 403, 404, 408 of gelijkwaardig. En de leergang bevelvoerder.
• MBO diploma op minimaal niveau 4
• In het bezit van Rijbewijs B(C)
• EHBO (LPLHB)
• VCA vol
• Stralingshygiëne 5B of gelijkwaardig
• Instructeur brandweer

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Een functie waarin je verantwoordelijk bent voor de brandveiligheid van onze centrale en terreinen, daarbij is preventie belangrijk. Je controleert de brandveiligheid en instrueert medewerkers. Ben jij de Bevelvoerder die wij zoeken?

Voor meer informatie bel je met John van de Garde, Teamleider Brandveiligheid,
0113-356722 of Josanne Wouters, HR Adviseur, 0113-356160. Jouw uitgebreide reactie met CV stuur je voor 18 maart a.s. naar vacatures@epz.nl.
 

Opleidingsniveau: 
MBO