Publicaties

Laatst toegevoegd

Brochure Blik in de bol

Deze brochure is bedoeld voor wie (beroepshalve) geïnteresseerd is in de kerncentrale Borssele. Je vindt hier uitleg over de dagelijkse gang van zaken op onze kerncentrale.

Brochure Clear as a crystal ball

This brochure is intended for anyone with an interest in Borssele nuclear power plant, professional or otherwise. It explains the day-to-day running of our facility.

Jaarverslag 2018

2018 was een feestelijk jaar voor EPZ. Wij vierden ons 45-jarig jubileum, stonden opnieuw in de top 25 procent veiligste kerncentrales en CO2-vrije kernenergie steeg met stip op de klimaatagenda.

Overige publicaties

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 zetten we alle puntjes op de i. Daarmee zijn we klaar om ook de komende 15 jaar een betaalbare klimaatbijdrage te leveren.

Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 geven medewerkers van Borssele groen licht aan het klimaat! Er is vertrouwen in de toekomst.

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag over 2015. Ook dit jaar weer met bijzondere portretten van onze medewerkers.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag over 2014. Zoals ieder jaar wordt de inhoud luister bijgezet met portretten van onze medewerkers.